Ajmo brode vrime je za ća!

Izgonimo džudžane sa servera. Nema nas od 15.04. pa nadalje. Uzmite Rubikovu kocku, Gordijski cvor ili nešto i zabavite se dok nas nema.
Izbjegavajte mostove i zgrade više od 4 kata.

Složena organizacija udruženog rada VKladusa.COM.